Tin tức - Sự kiện   /  Đấu thầu mua sắm công
QĐ V/v phê duyệt dự toán kinh phí và mức hỗ trợ thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
Ngày đăng: 15/10/2018

 

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích