Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Cứng hóa được trên 200 km đường giao thông nông thôn theo NQ o 7.
Ngày đăng: 05/11/2018

 Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 07/2017/HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách hồ trợ, cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Tân Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nân dân 24 xã thị trấn hưởng ứng.

Kết quả từ khi triển khai thực hiện đến nay, Tân Yên đã cung ứng về cơ sở 36.800 tấn xi măng, cứng hóa được trên 200 km đường giao thông nông thôn. Trong đó năm 2017 huyện Tân Yên đã nhận trên 14.000 tấn xi măng. Đã có 18 /24 xã, thị trấn tổ chức cứng hóa gần 100 km đường GTNT. Tổng kinh phí đầu tư trên 54 tỷ đồng. Năm 2018 đến thời điểm này huyện Tân Yên đã tiếp nhận và cấp phát 22.100 tấn xi măng hỗ trợ cho 17 xã làm đường giao thông và đã cứng hóa 115 km đường bê tông xi măng, đạt 52% kế hoạch năm đề ra.
Những đơn vị thực hiện tốt và đạt được kết quả cao đó là Ngọc Thiện, Ngọc Lý, An Dương, Nhã Nam, Phúc Hòa, Tân Trung, Quang Tiến... Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thật sự quan tâm, chưa chỉ đạo thường xuyên, nên hiệu quả công tác chưa cao. Công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến đoàn viên, hội viên và các tầng lóp nhân dân chưa sâu rộng nên kết quả cứng hóa đường giao thông nông thôn năm nay khá chậm.
                                                                                                                                            Thanh Tâm

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích