Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tân Yên triển khai sản xuất vụ Chiêm xuân 2019
Ngày đăng: 08/11/2018

Ngày 8/11, UBND huyện tổ chức đánh giá kết quả vụ sản xuất Chiêm xuân 2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Chiêm xuân 2019. Đồng chí Nguyễn Quang lượng – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Vụ Chiêm xuân vừa qua, Tân Yên gieo trồng trên 8.800 ha, đạt trên 101% kế hoạch. Trong đó lúa gần 6.100 ha, lạc 1.378 ha, rau quả các loại 1.019 ha. Xây dựng mới 8 cánh đồng mẫu và duy trì 16 cánh đồng mẫu, nâng tổng số cánh đồng mẫu lên 24 cánh đồng. Sản phẩm sản xuất tại cánh đồng mẫu chủ yếu được các doanh nghiệp, HTX ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hiệu quả cánh đồng mẫu tăng so với sản xuất đại trà khoảng 10-11triệu đồng/ ha, tăng 38%. Có được kết quả trên là do UBND huyện đã sớm triển khai kế hoạch sản xuất, đẩy mạnh tiếp thu giống lúa chất lượng TBR225 vào sản xuất đại trà, chính sách khuyến khích hỗ trợ, chú trọng sản xuất rau màu hàng hóa trái vụ, định hướng doanh nghiệp vào địa bàn liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Chủ động về lịch phân bổ nguồn nước phục vụ sản xuất, đáp ứng gieo cấy đảm bảo thời vụ và các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây trồng. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt trong việc định hướng, lựa chọn doanh nghiệp có uy tín vào địa bàn liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
Vụ Chiêm xuân năm nay, Tân Yên phấn đấu, tổng diện tích gieo trồng trên 8.713 ha, trong đó lúa 6.024 ha, Lạc 1.385 ha, rau quả thực phẩm các loại 1.020 ha còn lại là các loại cây au mầu khác. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện sản xuất tại 24 cánh đồng mẫu, có liên kết tiêu thụ sản phẩm, giá trị sản xuất tại cánh đồng mẫu tăng 15-17% so với sản xuât đại trà. Mở rộng vùng sản xuất rau quả chế biến, rau quả thực phấm tập trung sản xuất theo quy trình vietgap tại các xã: Ngọc Thiện, Cao Xá, Ngọc Lý, Phúc Sơn, Ngọc Vân, Lam Cốt, Song Vân. Phấn đấu 100% diện tích rau quả chế biến, rau quả thực phẩm sản xuất theo quy trình vietgap, có ít nhất hai vùng được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn Vietgap. Xây dựng mô hình sản xuất rau quả thực phẩm, rau quả chế biến ứng dụng công nghệ cao tại xã: Quế Nham, Cao Xá, Ngọc Thiện, Phúc Sơn, Ngọc Vân...Tiếp tục hỗ trợ khôi phục và duy trì vùng sản xuất rau quả chế biên tập trung và hỗ trợ sản xuất tại cánh đồng mẫu, vùng sản xuất hàng hoá tập trung

                                                                                                                                                  Thanh Tâm 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích