Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cấp huyện
Ngày đăng: 08/11/2018

 Ngày 8/11, tại Trường Mầm non Lam Cốt, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chuyên môn Giáo dục mầm non cấp huyện lần thứ hai, năm học 2018 – 2019 cho cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên cốt cán của 28 trường mầm non trong huyện.

Tại đây các đại biểu tham dự thực hành bốn hoạt động giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm gồm: Hoạt động giáo dục phát triển vận động của trẻ mẫu giáo 4 -5 tuổi, hoạt động cho trẻ làm quen với biểu tượng Toán của trẻ mẫu giáo 3 -4 tuổi, hoạt động khám phá xã hội của trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi và hoạt động giáo dục Âm nhạc của trẻ 5-6 tuổi. Tham quan môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Cũng tại hội nghị các địa biểu còn được trao đổi thảo luận về tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ theo quan điểm “Học bằng chơi, chơi mà học”, khai thác, sử dụng môi trường trong các hoạt động của trẻ phù hợp với điều kiện địa phương, trường, lớp, nhu cầu và khả năng của trẻ.
                                                                                                                                               Phương Thảo, Thanh Nga

 

Thông tin hữu ích