Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Ủy ban MTTQ xã Phúc Hòa, Việt Lập, Song Vân, thị trán Nhã Nam tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Ngày đăng: 28/11/2018

Tại Phúc Hòa: Ngày 28/11, MTTQ xã Phúc Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.Đại hội đã đánh giá kết quả hạt động nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, triong nhiệm kỳ, MTTQ xã Phúc Hòa đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tạo không khí thi đua sôi nổi trong tất cả các lĩnh vực, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững, củng cố và phát triển. MTTQ xã đã triển khai, thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành phong trào quần chúng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực. Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong đó tăng cường củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Đại hội đã hiệp thương cử 31 ông bà vào Ủy ban MTTQ xã Phúc Hòa khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu 4 đại biểu đi dự đại hội MTTQ huyện Tân Yên.
                                                                                                                                                                                   Phương Thảo
Tại Việt lập: Ngày 28/11, MTTQ xã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2014. Tới dự có đại diện lãnh đạo MTTQ huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND,. UBND xã, các ngành đoàn thể, Bí thư, trưởng thôn cùng 89 đại biểu chính thức dự Đại hội.
Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Việt Lập đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ xã lần thứ 14 nhiệm kỳ 2013-2018 đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân có nhiều đổi mới. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tạo không khí thi đua sôi nổi trong tất cả các lĩnh vực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. MTTQ tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững, củng cố và phát triển. MTTQ xã đã triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động: “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’. Trong năm năm đã vận động nhân dân xây dựng được chín nhà văn hóa và khuôn viên nhà văn hóa trị giá 6,5 tỷ đồng, nhân dân hiến trên 42.600m2 đất các loại để mở rộng đường, xây dựng nhà văn hóa và các công trình dân sinh. Hàng năm MTTQ làm tốt công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân… Nhiệm kỳ mới, MTTQ xã Việt Lập đề ra mục tiêu với năm nhiệm vụ trọng tâm và năm chương trình hành động. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dân tộc. Hàng năm 100% cán bộ, 70% nhân dân được nghiên cứu, quán triệt chỉ thị Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hàng năm có từ 75 đến 85% thôn làng đạt văn hóa cấp huyện, 85 đến 90% hộ gia đình văn hóa. Phát huy dân chủ, tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội…
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã hiệp thương cử 33 ông bà vào Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2013. Ông Đồng Thanh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội, Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội MTTQ huyện vào thời gian tới.
                                                                                                                                                            Kim Anh

Tại thị trấn Nhã Nam: UBMTTQ thị trấn Nhã Nam tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 -2024. Trong nhiệm kỳ qua, UBMTTQ trị trấn Nhã Nam đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra. Công tác tuyên truyền vận động đa dạng các hình thức tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân có nhiều đổi mới. Các phòng trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tạo không khí thi đua sôi nổi trong tất cả các lĩnh vực, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. MTTQ xã đã triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động: “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’. Hàng năm MTTQ làm tốt công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, phát huy dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân… Nhiệm kỳ tới, MTTQ thị trấn Nhã Nam đề ra mục tiêu với năm nhiệm vụ trọng tâm và năm chương trình hành động. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dân tộc. Đại hội đã hiệp thương cử 31 ông bà vào Ủy ban MTTQ thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Lượng Thị Trang được bầu làm Chủ tịch Hội, Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội MTTQ huyện vào thời gian tới.
                                                                                                                                                           Thanh Nga

Tại Song Vân: MTTQ xã vừa tổ chức Đaị hội đại biểu khóa XXIII nhiệm kỳ 2018 -2023 nhằm kiểm điểm kết quả nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm ký tới.
Nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ xã đã khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội MTTQ xã lần thứ 22 đề ra. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tạo không khí thi đua sôi nổi trong tất cả các lĩnh vực, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tập hợp đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững, củng cố và phát triển. MTTQ các cấp trong xã đã triển khai, thực hiện tốt các cuộc vận động như; CVĐ"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, CVĐ “ Ngày vì người nghèo”,” Tết vì người nghèo”. Kết quả, đã vận động được trên 286 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa, làm nhà ở mới cho tám hộ nghèo với số tiền 120 triệu đồng. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách" nhân dịp tết Nguyên đán. Trong nhiệm kỳ, thăm và trao quà cho 820 lượt hộ nghèo, với số tiền 246 triệu đồng. Ngoài ra hỗ trợ 26 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, dịp giáp hạt... với tổng số tiền là 40 triệu đồng qua các hoạt động tình nghĩa đó, đã góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành phong trào quần chúng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực, công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng đã có nhiều kết quả tích cực được nhân dân đồng tình ủng hộ hưởng ứng và đánh giá cao, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Đại hội đã đề ra mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới: Hàng năm có 100% cán bộ, 80% trở lên nhân dân được tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có từ 80- 90% trở lên gia đình đạt gia đình văn hóa. Phấn đấu có từ 70 - 80% trở lên khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa cấp huyện trong đó có từ 15-20% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa cấp tỉnh. 100% cơ quan đạt cơ quan văn hóa.
Đại hội đã cử 31 ông bà tham gia UBMTTQ xã khóa 23 và cử bà Nguyễn Thị Ngát, Đảng ủy viên tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBMTTQ xã Song Vân nhiệm kỳ 2018 -2024.
                                                                                                                                                                   Thanh Nga

Thông tin hữu ích