Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
22 HTX trên lĩnh vực sản xuất NN
Ngày đăng: 28/11/2018

 Tại thời điểm nay trên địa bàn huyện có 68 HTX có quy mô xã và liên xã hoạt động trên các lĩnh vực với trên 600 thành viên, giải quyết việc làm cho trên 1000 người.

Thu nhập bình quân người lao động đạt trên 2,1 triệu/ tháng. Bên cạnh việc phục vụ nhân dân trên địa bàn, các HTX với dịch vụ thuỷ nông, vật tư nông nghiệp còn liên kết với doanh nghiệp để tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho hộ, xã viên, tổ chức hoạt động tín dụng nội bộ, phát triển ngành nghề nông thôn, tổ chức sản xuất kinh doanh tổng hợp. HTX nông nghiệp đã góp phần tích cực vào việc sản xuất nông nghiệp hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.
Qua phân lợi và đánh giá, có năm hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp như làm chổi, làm mỳ, tương, mây nhựa đan, xây dựng, bốn HTX hoạt động trong lĩnh vực chợ và vận tải, ba HTX vệ sinh môi trường và có 22 HTX hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Còn lại là điện, nước. Dự kiến năm 2019, Tân Yên sẽ thành lập thêm 4 HTX.

                                                                                                                                                                 Thanh Tâm

 

Thông tin hữu ích