Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Công bố quyết định thành lập Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Yên
Ngày đăng: 01/12/2018

 Ngày 30/11, UBND huyện công bố Quyết định thành lập Trung tâm VH –TT&TT huyện Tân Yên. Đồng chí Đinh Đức Cảnh, Phó Chủ tịch TT UBND huyện huyện dự trao quyết định. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Tân Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh huyện Tân Yên theo Quyết định số 647của UBND tỉnh Bắc Giang.

 

Trung tâm tiếp nhận nguyên trạng tổ chức, biên chế, viên chức, tài sản và các nội dung khác có liên quan, tiếp tục sử dụng kinh phí đã được cấp ngân sách năm 2018 của Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tân Yên. Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao huyện Tân Yên là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tân Yên có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao huyện thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của huyện. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của người dân trong huyện.

                                                                                                                                                  Thanh Nga 

Thông tin hữu ích