Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tân Trung huy động 1.800 ngày công lao động làm thủy lợi nội đồng
Ngày đăng: 01/12/2018

Thực hiện kế hoạch làm thủy lợi nội đồng, xã Tân Trung đã huy động 1.800 ngày công lao động, 70 giờ máy múc, tham gia nạo vét 5.420 m kênh mương. Phát quang hành lang đường 4.500m, lắp 40 tầm cống các loại. San lấp ổ gà, giải cấp phối 300m3, bạt lề đường 2.200m2.
Cùng với nhiệm vụ trên, UBND đã đầu tư cho việc xây mới kênh cứng thôn Sậy, với tổng trị giá 220 triệu đồng. Với những việc làm trên, nhằm tu bổ, sửa chữa các công trình thuỷ lợi kênh mương, bờ vùng, bờ thửa bị sạt lở, bồi lắng, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao một bước chất lượng công trình, hiệu quả tưới tiêu của hệ thống thuỷ lợi, đảm bảo giải quyết đủ nước cho sản xuất ở địa phương.

                                                                                                                                                    Thanh Tâm

Thông tin hữu ích