Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tân Yên xây dựng mô hình hỗ trợ "nuôi cá thâm canh bảo đảm an toàn sinh học trong điều kiện khó thay nước”
Ngày đăng: 04/12/2018

 Trong năm,Trạm Khuyến nông huyện Tân Yên triển khai mô hình hỗ trợ "nuôi cá thâm canh bảo đảm an toàn sinh học trong điều kiện khó thay nước".

Quy mô 4 nghìn m2 với 8. 000 cá giống các loại: Rô phi, chép, mè tại xã Cao Thượng. Qua đánh giá kết quả cho thấy cá sinh trưởng, phát triển tốt, sau 7 tháng nuôi trọng lượng trung bình đối với cá chép l,5kg, cá trắm 2,1, cá mè 1,4kg. Theo phương pháp này, tại các ao nuôi cá khó thay nước người dân sử dụng chế phẩm sinh học trong quá trình chăm sóc. Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là: Làm sạch nguồn nước, tạo điều kiện cho các vi khuẩn có lợi phát triển, tạo ra sản phẩm an toàn sinh học.
                                                                                                                                                                                 CG

Thông tin hữu ích