Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, tại thị trấn Cao Thượng
Ngày đăng: 05/12/2018

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám, HĐND huyện khóa XIX, ngày 4/12, các ông bà đại biểu HĐND huyện do ông Dương Ngô Mạnh, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Cao Thượng.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND huyện đã thông báo tới cử tri về thời gian, nội dung kỳ họp thứ tám, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của huyện, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019, thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ bẩy HĐND huyện và kết quả công tác của Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX. Bày tỏ tâm tư nguyện, đã có bốn ý kiến phát biểu của cử tri thị trấn Cao Thượng tập trung vào các vấn đề: Hệ thống thoát nước chưa đồng bộ dẫn đến hiện tượng nước ngập úng tại Khu Vườn Đình. Cử tri khu Đồi Đỏ có ý kiến việc hỗ trợ hoa màu thuộc khu đô thị An Huy cho nhân dân chưa thỏa đáng, việc di rời nghĩa trang Mả Kép sang nghĩa trang Cổ Rồng, Khu Thiếm còn gặp nhiều khó khăn... Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri,Chủ tịch UBND thị trấn Cao Thượng đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Tiếp đó, đại diện Đoàn Đại biểu HĐND huyện đã tiếp thu, các ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XIX.
                                                                                                                                                                              Kim Anh

Tại Việt Ngọc: Ngày 4/12, các đại biểu HĐND huyện do ông Nguyễn Thế Huy - Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn, đã tiếp xúc cử tri xã. Sau khi nghe thông báo về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2012. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 của huyện nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019, thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước cử tri Việt Ngọc đã bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của mà huyện Tân Yên đã phấn đấu đạt được trong năm qua. Đồng thời, cử tri cũng nêu 5 ý kiến, kiến nghị một số vấn đề tập trung vào những nội dung như: công tác cán bộ kiêm nhiệm hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đường 295, đề nghị sớm làm làm cống thoát nước qua đường không gây ứ đọng nước thải ảnh hưởng đến đời sống cũng như sản xuất của nhân dân, việc xả thải của một số hộ chăn nuôi gây tắc dòng chảy ô nhiễm môi trường cũng cần sớm được xử lý.

                                                                                                                                                             Phương Thảo

Tại Song Vân: các đại biểu HĐND huyện Tân Yên gồm các ông bà: Đinh Đức Cảnh, Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Nguyễn Thị Ngát, Chủ tịch UBMTTQ xã Song Vân, đã tiếp xúc cử tri tại xã.
Tại đây, đại biểu HĐND huyện đã thông báo tới cử tri về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của huyện nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019, thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước. Với tinh thần trách nhiệm cao, cử tri Song Vân đã bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được trong năm qua. Đã có bẩy cư tri tham gia phát biểu tâm tư nguyện vọng và kiến nghị, một số vấn đề về vệ sinh môi trường, chất lượng cây giống. Những khó khăn trong quá trình thực hiện dồn đổi ruộng.
Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã tiếp thu tổng hợp đầy đủ để trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện.
                                                                                                                                                                   Thanh Nga

Tại xã Cao Thượng: Ngày 4/12, các đại biểu HĐND do ông Nguyễn Thái Lai - Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri xã. Đại biểu HĐND huyện đã thông báo tới cử tri về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, của huyện nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019, thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước. Với tinh thần trách nhiệm cao, cử tri Cao Thượng bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế- xã hội của mà huyện Tân Yên đã phấn đấu đạt được trong năm qua. Đồng thời, kiến nghị, một số vấn đề về: nạo vét khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh 5, kênh 5, phục vụ cho sản xuất của người dân, vấn đề ô nhiêm môi trường nông thôn hiện nay chưa được giải quyết….Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu và giải trình và tổng hợp để trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện thời gian tớí.

                                                                                                                                                    Thanh Tâm

Tại Hợp Đức: Ngày 4/12, các đại biểu HĐND huyện Tân Yên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã. Tại đây, đại biểu HĐND huyện đã thông báo tới cử tri về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2012. Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 của huyện nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019, thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước. Với tinh thần trách nhiệm cao, cử tri Hợp Đức bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế- xã hội của mà huyện Tân Yên đã phấn đấu đạt được trong năm qua. Đồng thời, kiến nghị, một số vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề ô nhiêm môi trường nông thôn…Những khó khăn trong quá trình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đầu ra cho nông sản. Cơ chế chính sách cho cán bộ thôn,vấn đề hành lang an toàn giao thông. .. Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri,Chủ tịch UBND xã đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Tiếp đó, đại diện Đoàn Đại biểu HĐND huyện đã tiếp thu và giải trình những ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XIX sẽ được tổ chức trong thời gian tớí.

                                                                                                                                                                           CG

Thông tin hữu ích