Tin tức - Sự kiện   /  Trả lời ý kiến cử tri
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện khóa XIX của Thường trực HĐND huyện.
Ngày đăng: 03/01/2019

 

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích