Tin tức - Sự kiện   /  Trả lời ý kiến cử tri
Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và việc thực hiện các giải pháp trong trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Thường trực HĐND huyện.
Ngày đăng: 02/01/2019

 

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích