Tin tức - Sự kiện   /  Trả lời ý kiến cử tri
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong kỳ họp thứ 7- HĐND huyện của UBND huyện
Ngày đăng: 03/01/2019

 

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích