Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tân Yên kết nạp đảng viên đạt 104% kế hoạch
Ngày đăng: 05/01/2019

 Năm qua, Huyện ủy tập trung chỉ đạo việc bồi dưỡng kết nạp đảng viên ở những chi bộ có ít đảng viên, những chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên, đối tượng kết nạp là công nhân, người lao động đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Quan tâm bồi dưỡng, kết nạp trưởng, phó thôn, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn, khu phố đủ điều kiện kết nạp vào đảng.

Kết quả, Tân Yên đã kết nạp được 208 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 104% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ huyện lên 8.575 đảng viên. Trong đó, có 45 đảng viên mới kết nạp là trưởng, phó các ngành, đoàn thể thôn, 3 học sinh THPT, 7 trường hợp là công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn, khu phố đạt gần 63%, tăng trên 1%, tỷ lệ đảng viên là phó thôn, khu phố đạt trên 41%, tăng gần 1,6% so với năm trước.
                                                                                                                                                   Phương Thảo

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích