Tin tức - Sự kiện   /  Trả lời ý kiến cử tri
Thông báo kết luận về giải pháp cần thực hiện sau chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng: 07/01/2019

 

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích