Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc
Ngày đăng: 08/01/2019

 Theo thông tin từ Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và PTNT, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm những tháng cuối năm có nhiều diễn biến phức tạp, dịch lở mồm long móng xuất hiện ở nhiều tỉnh, trong đó có Bắc Ninh, tiếp giáp với Bắc Giang. Ở huyện ta, tại một số xã như: Việt Ngọc, Ngọc Thiện, Ngọc Châu, Hợp Đức, Việt Lập, Lan Giới, Quang Tiến, Liên Sơn, Ngọc Lý…các xã đã chủ động kịp thời báo cáo cơ quan chuyên môn, nhờ vậy tình hình đã ổn định, gia súc đang hồi phục tốt.
Xác định,Tân Yên là huyện có đàn lợn lớn của tỉnh, hiện tổng đàn gia súc trên địa bàn khoảng 251,222 con, trong đó đàn lợn là 223 nghìn con. Sản lượng thịt lợn hơi các loại ước đạt 36.209 tấn, góp phần tích cực để đưa giá trị ngành chăn nuôi tăng, tổng giá trị trong năm qua ước đạt 1.917 tỷ đồng. Do vậy, nếu xuất hiện bệnh sẽ gây thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm dịp Tết. Nhằm ngăn ngừa bệnh phát sinh, hạn chế thiệt hại cho người dân, Tân Yên đã tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc. Căn cứ vào thực tế, Trung Tâm Dịch vụ- Kỹ thuật nông nghiệp huyện đã ban hành Công văn số 11 về việc hướng dẫn phòng chống đói rét, dịch bệnh cho động vật, thủy sản trong đó nội dung trọng tâm là hướng dẫn UBND các xã, thị trấn một số biện pháp thực hiện và tổ chức phối hợp trong báo cáo khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra đối với vật nuôi, thủy sản. Tiếp tục cử cán bộ phối hợp với UBND các xã, thị trấn đi kiểm tra, nắm bắt tình hình dịch bệnh tại cơ sở. Trong đó, đã đề nghị UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện ngay một số biện pháp phòng chống dịch bệnh: Thông báo cho Nhân dân biết về tình hình dịch bệnh. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng dẫn Nhân dân các biện pháp phòng chống, để người dân chủ động thực hiện.Tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng, tiêu độc tại các hộ có gia súc nghi mắc bệnh và toàn xã. Trong đó chú trọng các ổ dịch cũ, chợ, tụ điểm buôn bán động vật và sản phẩm động vật.Tiến hành thống kê toàn bộ số động vật mẫn cảm với mầm bệnh để giám sát, quản lý dịch tới thôn và các hộ chăn nuôi. Nghiên cấm việc vận chuyển, mua bán, chăn thả, cho tặng, giết mổ gia súc nghi mắc bệnh, ốm chết bất thường. Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tại các chợ và tụ điểm buôn bán động vật và sản phẩm động vật. Yêu cầu chủ hộ chăn nuôi có gia súc nghi mắc bệnh LMLM ký cam kết phòng chống dịch bệnh với UBND các xã. Tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Khi phát hiện gia súc, gia cầm ốm, nghi ốm, chết phải báo cáo ngay cho Trung tâm theo quy định. Hằng tuần báo cáo tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi bằng văn bản về Trung tâm Dịch vụ-Kỹ thuật Nông nghiệp huyện trước 15 giờ ngày thứ 3. Theo đó, đề nghị các xã, thị trấn và cơ quan chuyên môn triển khai đồng bộ biện pháp, tập trung vào một số nội dung: Hướng dẫn người dân chăn nuôi an toàn sinh học, phòng, chống đói rét, dịch bệnh và biện pháp tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi.
                                                                                                                                                            Thanh Tâm 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích