Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn huyện
Ngày đăng: 08/01/2019

 Chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ từ hình thức Ban quản lý hoặc tổ quản lý kinh doanh khai thác chợ sang Doanh nghiệp hoặc Họp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ theo đúng quy định của Nhà nước thông qua hình thức đấu giá để lựa chọn doanh nghiệp, HTX thực hiện đầu tư, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

Tân Yên phấn đấu đến hết năm 2025 thực hiện xong việc chuyển đổi bẩy mô hình tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ sang mô hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ trên địa bàn toàn huyện, bao gồm: Chợ Lữ Vân, xã Phúc Sơn, chợ Đại Hóa, xã Đại Hóa, chợ Mọc, thị trấn Cao Thượng, chợ Kim Tràng, xã Việt Lập; chợ Hòa Bình, xã Liên Chung. Quy hoạch chợ Dĩnh Việt Ngọc và chợ đình Kép xã Lam Cốt sang vị trí mới.
Việc chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ từ hình thức Ban quản lý; Tổ quản lý sang mô hình doanh nghiệp hoặc họp tác xã to chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ nhằm phát huy tốt vai trò của chợ trong việc mở rộng trao đổi, thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa, tăng thu ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động chợ.
                                                                                                                                                                    CG

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích