Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018
Ngày đăng: 11/01/2019

 Ngày 11/1, UBND huyện tổ chức tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện, 24 xã, thị trấn.

Năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng trong toàn huyện và được cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo với nhiều hình thức và cách làm hay, sáng tạo. Các nội dung của phong trào có chiều sâu. Trong năm toàn huyện đã xây dựng được chín mô hình điển hình trên các lĩnh vực có hiệu quả và có sức lan tỏa lớn trong nhân dân như: Mô hình về đám cưới điểm, mô hình về xây dựng khu dân cư văn hóa điển hình sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng tuyến phố đi bộ….Các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được duy trì có hiệu quả, đã tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào làm đường giao thông nông thôn, làm đường hoa đạt kết quả cao, đứng trong tốp đầu của tỉnh. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được duy trì, phát huy có hiệu quả. Tỷ lệ người tham gia luyện tập thể thao thường xuyên chiếm 35%. Năm 2018, huyện Tân Yên có 277 khu dân cư văn hóa. Có tám thôn, khu phố được công nhận danh hiệu dân cư văn hóa điển hình sáng-xanh sạch đẹp. Ba xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 151 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Năm 2019, huyện Tân Yên tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Tiếp tục gắn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 86,8% gia đình văn hóa, gần 76% khu dân cư văn hóa, 14 đơn vị đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa điển hình sáng xanh sạch đẹp…
Nhân dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 16 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018.
                                                                                                                                              Kim Anh

Thông tin hữu ích