Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tăng cường kiểm tra và xử lý xác động vật chêt
Ngày đăng: 25/01/2019

 Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo 24 xã, thị trấn tăng cường phòng chống dịch động vật và xử lý xác động vật chết. Tuy nhiên, qua đi kiểm tra ở một số tuyến kênh mương có tình trạng xác động vật chết trôi nổi không rõ nguồn gốc nhất là ở một số tuyến kênh chính và một số điểm kè, cống do không vớt và xử lý kịp thời, gây ô nhiễm môi trường. Tiềm ẩn nguy cơ phát sinh lây lan các loại dịch bệnh. Một số đơn vị chưa thực hiện kiểm tra các tuyển kênh, mương, hồ, ao, bãi rác để phát hiện và xừ lý xác động vật chết. Để chấn chỉnh tình trạng trên và đảm bảo vệ sinh môi trường, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật, khi có gia súc gia cầm ốm chết cần báo cho chính quyền địa phương, phải thực hiện chôn huỷ theo đúng quy định. Không vứt xác vật nuôi bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và làm lây lan dịch bệnh. Kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vứt xác vật nuôi bừa bãi ra môi trường. Trưởng các thôn, khu phố thường xuyên kiểm tra các khu công cộng, sông, ngòi, hồ, ao, kênh mương, bãi rác, nếu có xác động vật chết phải tổ chức vớt, chôn hủy theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị trong công tác phòng chông dịch bệnh động vật, xử lý xác động vật chết trôi nổi không rõ nguồn gốc. Chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường. Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi Tân Yên thường xuyên kiểm tra các tuyến kênh mương thuộc đơn vị quản lý đảm bảo khơi thông dòng chảy. Khi có xác động vật chết, xác động vật ứ đọng trên các tuyến kênh, điểm kè, cống do đơn vị quản lý phải có biện pháp và phối hợp với đơn vị liên quan xử lý kịp thời không để gây ô nhiễm môi trường.

                                                                                                                                                                     CG

Thông tin hữu ích