Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Cấy trên 200 ha lúa.
Ngày đăng: 01/02/2019

 Thời điểm này, các xã thị trấn đang triển khai gieo cấy vụ chiêm xuân 2019. Theo thông tin từ Phòng NN và PTNT, nông dân đã gieo 200 ha mạ. Diện tích đổ ải gần 40%.

Tại các xã Hợp Đức, Việt Lập, Liên Chung, Quế Nham đã cấy trên 200 ha lúa ở các chân ruộng vùng trũng và đầu tháng giêng sẽ tập trung xuống đồng gieo cấy. Vụ Chiêm xuân năm nay, Tân Yên phấn đấu gieo cấy trên 6.000 ha lúa trong đó tiếp tục khuyến cao đưa giống lúa chất lượng TBR225 vào sản xuất đại trà, đặc biệt trên các cánh đồng mẫu lớn.
                                                                                                                                                                                 Cg

Thông tin hữu ích