Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Kiểm tra sản xuất vụ mùa, triển khai vụ đông.
Ngày đăng: 22/09/2014

Tại thời điểm này, nông dân  trên địa bàn huyện đang chuẩn bị thu hoạch vụ mùa và làm vụ đông, kiểm tra đánh giá tình hình sản xuất, ngày 9/9 lãnh đạo Sở NN và PTNT, Chi cục BVTV đã về một số xã trên địa bàn kiểm tra sản xuất, cùng đi có đồng chí Dương Ngô Mạnh – Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng NN và PTNT.

 Theo báo cáo nhanh của cơ quan chuyên môn, tại một số xã trên địa bàn đang bước vào thu hoạch lúa. Nhận định ban đầu, lúa mùa năm nay sinh trưởng phát triển tốt. Về tình hình sâu bệnh hại, ngoài sâu cuốn lá hại nhẹ, rầy hại lúa đang là mỗi quan tâm lớn của cơ quan chuyên môn. Đối với vụ đông 2014, UBND huyện chỉ đạo phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu diện tích trên. giao. Tổng diện tích cây trồng vụ Đông năm 2014 theo kế hoạch là 4700 ha. Ngoài ngô, khoai lang, các cây trồng chính là lạc, khoai tây,  rau quả thực phẩm.

 Kiểm tra tình hình lúa mùa và trực tiếp thăm đồng tại các xã: Song Vân, Phúc Sơn, Ngọc Thiện, Ngọc Lý, Đoàn công tác của Sở NN và PTNT đều thống nhất nhận định lúa vụ này tại Tân Yên sinh trưởng phát triển tốt. Đối với vụ đông, đoàn gợi ý quan tâm nhiều đến việc phát triển cây rau quả chế biến, tăng diện tích cây lạc bởi đây là thế mạnh của Tân Yên. Được biết, vụ đông này huyện Tân Yên có chủ trương làm 60 ha lạc giống, tiến tới cải thiện về tình hình lạc giống trên địa bàn. Đối với việc sản xuất cây rau quả chế biến, hiện đã có 30 doanh nghiệp và hộ dân doanh đầu tư vào địa bàn và bao tiêu sản phẩm. 

                                                                                                                                            CG

 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích