Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  An ninh - quốc phòng
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4
Ngày đăng: 06/10/2014

Ngày 6/10, UBND huyện Tân Yên tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4. Đến dự có đồng chí Đinh Đức Cảnh – Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP&AN huyện.
Tham gia lớp Bồi dưỡng có 120 học viên đến từ 43 cơ quan thuộc HU, UBND huyện, các cơ quan tỉnh, TW đóng trên địa bàn huyện, 5 trường THPT.
Theo chương trình lớp Bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 6 đến hết ngày 9/10). Học viên học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược, diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân bảo bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật QP&AN, Luật An ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên; Xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở thôn, bản, tổ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới và nhiệm vụ của cán bộ thôn, bản, khu phố trong công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở; Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới; Xây dựng thôn, bản, khu phố vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lớp Bồi dưỡng, đồng chí Đinh Đức Cảnh – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đồng chí học viên xác định rõ nhiệm vụ, tập trung cao về tư tưởng chính trị, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm quy định của lớp học, bảo đảm tốt quân số tham gia học tập, học tập đầy đủ các nội dung chương trình. Ban tổ chức lớp học giúp Hội đồng giáo dục QP&AN của huyện thực hiện tốt quản lý lớp học, đảm bảo nghiêm túc, đánh giá thực chất kết quả học tập làm cơ sở cho nhận xét, đánh giá cán bộ vào cuối năm 2014.


 

                                                                                                                                                                       CTV Nguyễn Hào
 

Thông tin hữu ích