Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Tập huấn nâng cấp, chuyển đổi phần mềm BGNETOFFICE - Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp.
Ngày đăng: 08/10/2014

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 26/3/2014 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên về việc xây dựng bộ phận một cửa liên thông điện tử giữa cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2014 - 2015 và nâng cấp Trang thông tin điên tử lên Cống thông tin điện tử, áp dụng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp tai huyện Tân Yên năm 2014, ngày 8/10 UBND huyện phối hợp với Trung tâm Công báo – tin học tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cấp, chuyển đổi phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp cho các đồng chí trong TT UBND huyện, Đại diện lãnh đạo và chuyên viên được phân công làm nhiệm vụ xử lý văn bản ở các đơn vị QLNN, Sự nghiệp thuộc UBND huyện, Đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ Văn phòng xã, thị trấn.

Tại lớp tập huấn, cán bộ Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh đã giới thiệu phần mềm Quản lý văn bản mới, bao gồm: Đăng nhập sử dụng phần mềm, Đổi mật khẩu, Tìm kiếm văn bản, vào số văn bản phát hành, In số văn bản đến, gửi, nhận văn bản qua thư điện tử, gửi văn bản qua email, thu hồi văn bản đã chuyển, theo dõi xử lý, ký duyệt phiếu trình (chức năng dành cho người ký duyệt), tạo phiếu yêu cẩu, xử lý văn bản đến, xử lý công việc…

Sau phần giới thiệu, học viên được hướng dẫn và thực hành trên máy tính.
 

                                                                                                                                                                                                                CG

Thông tin hữu ích