Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Ra mắt Hội chăn nuôi lợn sạch.
Ngày đăng: 12/10/2014

Xuất phát từ tình hình thực tế chăn nuôi lợn trên địa bàn và nhu cầu đòi hởi của người tiêu dùng, tiến tới xây dựng nhãn hiệu, ngày 12/10 huyện Tân Yên đã diễn ra Đại hội lần thứ nhất Hội chăn nuôi lợn sạch nhiệm kỳ 2014- 2019). Đồng chí Dương Đức Thảo – Phó chủ tịch TT UBND huyện dự và phát biểu với Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo quá trình vận động, thành lập Hội chăn nuôi lợn sạch – một tổ chức xã hội nghề nghiệp. Huyện Tân Yên vốn có phong trào chăn nuôi lợn khá phát triển với trên 200 trang trại, tổng đàn lượn hàng năm trên 200.000 con, hàng năm xuất ra thị trường hàng chục ngàn tấn lợn. Vấn đề đặt ra đó là cần tập hợp những người chăn nuôi lợn vào 1 tổ chức, để thuận lợi trong việc tổ chức sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng, bảo vệ quyền lợi người sản xuất và tiêu dùng, tiến tới xây dựng thương hiệu lợn sạch Ttân Yên. Qua quá trình vận động, bước đầu đã có 54 hộ tham gia, tập trung ở các xã: Ngọc Châu, An Dương, Hợp Đức, Liên Chung, Quế Nham.


Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận thông qua Điều lệ Hội chăn nuôi lợn sạch, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ (2014- 2019). Phấn đấu trong nhiệm kỳ ít nhất sẽ thành lập 5 Chi hội, trên 80% cán bộ chủ chốt của Hội và 60% hội viên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chăn nuôi lợn. Xây dựng 2 mô hình ddierm về chăn nuôi lợn sạch và đưng ký thành công nhãn hiệu tập thể về sản xuất lợn sạch của huyện Tân Yên. Phát biểu với Đại hội, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Dương Đức Thảo đã chúc mừng Ban vận động thành lập Hội chăn nuôi lợn sạch và chúc mừng Đại hội Hội chăn nuôi lợn sạch lần thứ nhất. Đòng thời đồng chí mong rằng, từ Đại hội này, Hội chăn nuôi lợn sạch Tân Yên sẽ ngày càng phát triển đi lên.

Đại hội Hội chăn nuôi lợn sạch huyện Tân Yên lần thứ nhất đã bầu 9 ông bà vào BCH. 
                                                                                                                                                                                 CG

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích