Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
80% học viên đạt khá giỏi
Ngày đăng: 13/10/2014

Sau 4 ngày học tập và nghiên cứu lớp bồi dưỡng kiến thức AN&QP đối tượng 4 đã kết thúc tốt đẹp với 96 học viên khá giỏi, chiếm 80%. Đến dự, chúc mừng và trao giấy chứng nhận cho các học viên có đồng chí Đinh Đức Cảnh – Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP&AN huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng đợt này có 120 học viên đến từ 43 cơ quan thuộc HU-UBND huyện, các cơ quan tỉnh, TW đóng trên địa bàn huyện và các trường THPT. Trong 4 ngày các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề với nội dung công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực QP-AN, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vệ QP-AN ở các cơ quan đơn vị.

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN này góp phần trao dồi kiến thức về QP-AN cho các học viên để từ đó vận dụng sáng tạo trong thực tiễn và nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP-AN, xây dựng nên quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân của huyện ngày càng vững chắc.

CTV Nguyễn Hào

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích