Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 10.
Ngày đăng: 20/10/2014

Ngày 20/10, UVBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, các thành viên UBND huyện, Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các Đoàn thể nhân dân huyện, Thủ trưởng các đơn vị TCKH, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, và thu hủ trưởng các đơn vị có liên quan. Đồng chí Dương Ngô Mạnh – Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Tại phiên họp thường kỳ, Văn phòng HĐND và UBND trình bày dự thảo Báo cáo KT-XH tháng 10 và 10 tháng đầu năm - Nhiệm vụ tháng 11/2014. Sau khi nghe ccc đại biểu đã tham gia đóng góp, Chủ tịch UBND huyện kết luận: Báo cáo cần phân định rõ những kết quả đạt được trong tháng 10 và lũy kế trong 10 tháng. Phương hướng nhiệm vụ tháng 11 phải bám sát vào tình hình, như vấn đề chỉ đạo sản xuất vụ đông, xây dựng kế hoạch của năm 2015…Văn phòng HĐND và UBND tiếp thu ý kiến đề chỉnh sửa hoàn thiện.
Tạo phiên họp, các đại biêu còn nghe và tham gia ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điêu kiện kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quôc tê. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác Tôn giáo trên địa bàn huyện. Kế hoạch kỷ niệm 70 năm Thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944¬22/12/2014) và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên :đán Ất Mùi. Qui định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn huyện Tân Yên; Dự thảo Tờ trình, Nghị quyêt vê việc hô trợ Hỏa táng địa bàn huyện Tân Yên. Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện chỉ thị số 05 của BTV Huyện ủy vê giải quyết tụ điểm ma túy xã Ngọc Vân; Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07 của BTV Huyện ủy về lãnh đạo đâu tranh phòng, chông ma túy trên địa bàn huyện. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 1956/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đên năm 2020. Báo cáo kết quả 05 năm hoạt động của Ban VSTB của phụ nữ 2009¬ -2014.

                                                                                                                                                                                                                      BBT

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích