Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tổng kết phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015.
Ngày đăng: 30/10/2014

Ngày 29/10, Huyện ủy Tân Yên tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua dân vận khéo và biểu dương mô hình dân vận khéo trong xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015. Tới dự có đại biểu Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo HU, HĐND, UBND huyện Tân Yên. Đồng chí Giáp Ngọc Giang – Phó bí thư TT HU chủ trì Hội nghị.

Những năm qua, phong trào thi đua xây dựng mô hình "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới đã được các cấp ủy và cả hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo thực hiện; hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình. Phong trào đã có nhiều chuyển biến tích cực trên mọi mặt của đời sống xã hội, các mô hình đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo và đem lại hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa trong nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm đặc biệt, thông qua các mô hình để tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trên địa bàn huyện Tân Yên đang duy trì 474 mô hình dân vận khéo, trong đó trên lĩnh vực tuyên truyền vận động nhân dân có 129 mô hình, trong lĩnh vực kinh tế, mỗi năm có từ 70 – 90 mô hình. Trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, bình quân mỗi năm có từ 90 đến 112 mô hình. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội duy trì 104 mô hình...Nhiều xã, thôn có những cách làm hay, hiệu quả, có sức lan toả được nhiều cơ quan, đơn vị đến tham quan, học tập, như mô hình vận đông nhân dân xây dựng cánh đồng sản xuất hàng hóa tại thôn Trám xã Phúc Sơn, mô hình sản xuất mỳ gạo thôn Châu Sơn, xã Ngọc Châu, mô hình tự quản trong công tác vệ sinh môi trường tại thôn Nội Hạc xã Việt Lập...Thông qua phong trào thi đua xây dựng mô hình "Dân vận khéo" đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, các thiết chế văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Việc tổ chức xây dựng và thực hiện mô hình, điển hình "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới đã đã đi vào nề nếp và là một trong những phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp, số lượng các mô hình được phát triển và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, qua đó tập hợp, vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng mô hình "Dân vận khéo" được biểu dương, khen thưởng: Năm 2012 đã có 7 tập thể được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen; năm 2013 có 2 tập thể được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng bằng khen, giấy khen.
Nhân dịp này BTV Huyện ủy đã tặng giẩy khen cho 23 tập thể, biểu dương 6 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015.
                                                                                                                                                                                                                                    CG

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích