Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 11.
Ngày đăng: 04/11/2014

Thực hiện Chương trình công tác tháng 11/2014, ngày 4/11 UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2014. Đồng chí Dương Ngô Mạnh – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.
Năm 2014, trên địa bàn huyện Tân Yên đã có trên 91% hộ đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hoá”. Trên 97% thôn, khu phố ở 24 xã, thị trấn đăng ký danh hiệu làng văn hoá cấp huyện, trong đó có 165 thôn, khu phố đăng ký xây dựng “Làng văn hoá” xanh, sạch, đẹp (6 đơn vị đăng ký mới) có 27 thôn, khu phố đăng ký danh hiệu “Làng văn hoá” điển hình và 30 thôn, khu phố đăng ký danh hiệu văn hoá cấp tỉnh.
Về danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên 86% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đăng ký. Trong đó Khối các cơ quan trực thuộc huyện có 66/73 đơn vị, khối các cơ quan trực thuộc xã, thị trấn có 115/127 đơn vị, khối các doanh nghiệp trên địa bàn có 2/11 đơn vị đăng ký. Về xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị có 6 đơn vị đăng ký.

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” huyện đã thông báo việc bình xét các danh hiệu văn hóa và đề nghị huyện công nhận các danh hiệu văn hóa cho 250 thôn làng, khu phố đạt danh hiệu LVH, 60 đơn vị đạt danh hiệu “Làng văn hoá-Khu phố văn hoá” xanh, sạch, đẹp. Đề nghị công nhận 5 đơn vị đạt danh hiệu “Làng văn hoá” điển hình. Đề nghị công nhận danh hiệu 17 thôn làng đạt danh hiệu “Làng văn hoá” cấp tỉnh. Đề nghị khen thưởng danh hiệu “Làng văn hoá” tiêu biểu điển hình, cấp huyện 20 đơn vị, cấp tỉnh 5 đơn vị. Khen thưởng danh hiệu “gia đình văn hoá” tiêu biểu điển hình với các xã có từ 20 thôn trở lên được đề nghị UBND huyện khen thưởng 2 hộ “Gia đình văn hoá” tiêu biểu điển hình toàn xã. Đối với các xã có dưới 20 thôn trở xuống được đề nghị UBND huyện khen thưởng 1 hộ “Gia đình văn hoá” tiêu biểu điển hình toàn xã. Đề nghị công nhận 4 đơn vị đạt “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Về cơ quan đơn vị, đề nghị công nhận 153 đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp chuẩn văn hoá”.
Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan và đánh giá chính xác, các đại biểu đã cân nhắc đánh giá lại từng thôn làng, khu phố, cơ quan đơn vị do Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH đề nghị công nhận.

                                                                                                                                                                                                                                                                        BBT

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích