Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội huyện Tân Yên năm 2014.
Ngày đăng: 06/11/2014

Ngày 6/11, đồng chí Bùi Văn Hải - Chủ tịch UBND tỉnh đã về kiểm tra tình hình phát triển KT – XH huyện Tân Yên năm 2014. Cùng đi có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch – Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra, Tài chính.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã về xã Liên Chung thăm mô hình kinh tế trang trại của ông Nguyễn Đức Đăng – thôn lãn Tranh 1 và cánh đồng 30 ha trồng hành tỏi tại thôn Sấu Bến.
Báo cáo kết quả KT – XH 10 tháng đầu năm và ước thực hiện các tháng cuối năm 2014, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Dương Ngô Mạnh cho biết: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân năm 2014 ước đạt 12,1%, trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản 6,5%; công nghiệp - Xây dựng 13%, dịch vụ 22,4%; giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt 43,5 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định. Về sản xuất nông nghiệp tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, dịch vụ và giảm tỷ trọng trồng trọt. Tổng diện tích gieo trồng 21.879 ha/21.000 ha đạt 104,18%KH. Sản lượng Vải thiều đạt 6.000 tấn, giá trị đạt 90 tỷ đồng . Kết quả chỉ đạo thực hiện chương trình sản xuất cây hàng hoá tập trung theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND huyện đạt 108 vùng, với tổng diện tích 618,8 ha, riêng năm 2014 hình thành thêm 15 cánh đồng mẫu với diện tích 595 ha. Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản duy trì và phát triển ổn định. Về xây dựng Nông thôn mới đến nay đã có xã Quang Tiến, Liên Sơn hoàn thành mục tiêu, đăng ký về đích trước một năm so với kế hoạch, các xã còn lại năm 2014 đạt từ 1-3 tiêu chí, bình quân các xã đạt trên 13,5 tiêu chí/xã. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được huyện quan tâm, khuyến khích phát triển, giá trị sản xuất CN- TTCN năm 2014 ước đạt 1.445 tỷ đồng, đạt 82,9% kế hoạch giao, bằng 127,9% so với cùng kỳ, đạt 68% mục tiêu chương trình. Các doanh nghiệp đầu tư SX-KD trên địa bàn, tạo việc làm cho trên 5.000 lao động. Tổng thu ngân sách ước đạt 540.149 triệu đồng, bằng 119,91% dự toán huyện giao, bằng 102,64% so cùng kỳ. Đầu tư phát triển được đẩy mạnh, tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.320 tỷ đồng, đạt 126,3% so kế hoạch. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được tăng cường, đến nay đã có 23/24 xã, thị trấn đo đạc xong bản đồ địa chính, đã thực hiện cấp được 4.299 GCN QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân, đạt 146% kế hoạch tỉnh giao. Về văn hóa xã hội, chất lượng giáo dục chuyển biến rõ nét, năm học 2013-2014, Tân Yên xếp thứ 02/10 huyện/thành phố. Công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo, vệ sinh an toàn thực phẩm tốt, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Lĩnh vực Lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ hộ nghèo ước còn 4,9% , giảm 0,3% so với năm 2013; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được tăng cường. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã thực hiện tiếp dân 233 buổi,với 425 lượt người đến tiếp, phản ánh 254 vụ việc (Giảm 267 lượt người và 85 vự việc so với cùng kỳ năm 2013).

Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2015: Tốc độ tăng GTSX bình quân (Giá CĐ): 12,9%. Cơ cấu kinh tế (giá HH): Nông, lâm nghiệp thủy sản 39%, Công nghiệp xây dựng 38,2%, Thương mại - dịch vụ 22,8%. Giá trị sx bình quân đầu người (giá HH): 44 triệu đồng. Giá trị sản xuất bình quân trên lha canh tác: 85 triệu đồng.
Xây dựng NTM: 2 xã đạt NTM, các xã còn lại đạt bình quân thêm 02 tiêu chí/năm.

Thu ngân sách trên địa bàn: 95 tỷ đồng. Giáo dục: số trường đạt chuẩn QG mới: 63 trường ; Tỷ lệ KCH trường lớp học: 90%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 47%. Số lao động được tạo việc làm mới: 3500 người. Tỷ lệ hộ giảm nghèo giảm: 0,2%.Thêm 3 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Tân Yên, đặc biệt trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thể hiện rất rõ về cây con, mô hình sản xuất, vùng sản xuất. Xác định thực lực sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu. Đối với sản xuất CN – TTCN tuy còn gặp khó khăn, nhưng Tân Yên coi trọng đưa dịch vụ công nghiệp về nông thôn. Đồng chí yêu cầu, thời gian huyện Tân Yên cần tập trung giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản, Tăng cường quản lý chủ trương đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản. …

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BBT 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích