Tin tức - Sự kiện   /  Làng nghề và nghệ nhân
Tân Yên có thêm 2 làng nghề.
Ngày đăng: 09/11/2014

Hội đồng xét công nhận làng nghề, xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề vào phát triển nông thôn và bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Giang đề nghị UBND tỉnh công nhận thêm 6 làng nghề mới. Trong số này huyện Tân Yên có làng Châu Sơn, xã Ngọc Châu, chuyên sản xuất mì gạo, làng Nội Hạc xã Việt Lập chuyên làm chổi. .

Ngày 30/9/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1491/QĐ-UBND công nhận Làng nghề, tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi tỉnh Bắc Giang năm 2014. Theo đó 6 làng nghề được công nhận bao gồm: Làng Sỏi (xã Bố Hạ, huyện Yên Thế), làng Châu Sơn (xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên), làng Nội Hạc (xã Việt Lập, huyện Tân Yên), khu phố làng Chũ (thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn), làng Bồng 1 (xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn), làng Tân Sơn Trong (xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam).

                                                                                                                                                 BBT

Thông tin hữu ích