Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ (nhiệm kỳ 2015-2020)
Ngày đăng: 12/11/2014

Thực hiện Chương trình công tác tháng 11/2014, ngày 12/11 Huyện uỷ Tân Yên tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ (nhiệm kỳ 2015-2020).  Đồng chí Giáp Ngọc Giang – Phó bí thư TT Huyện uỷ dự và chỉ đạo.

Thành phần Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ bao gồm: Thành viên 12 tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo Đại hội các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, Bí thư các Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ. Phó bí thư, TT Đảng uỷ Phó bí thư, cán bộ phụ trách công tác tổ chức, công tác văn phòng Đảng uỷ, đồng chí Phó chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Đảng bộ Công an huỵện, Đảng bộ Quân sự huyện, Đảng bộ Khối Đảng, đoàn thể, Đảng bộ Khối Kinh tế, Đảng bộ Khối Văn hoá - Xã hội. Bí thư, Phó bí thư, Thường trục Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Phó ban Tổ chức, Phó ban Tuyên giáo, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, cán bộ phụ trách công tác văn phòng Đảng uỷ xã, thị trấn:
Trong thời gian 1 ngày các đại biểu đã được nghe Hướng dẫn cách viết dự thảo văn kiện báo cáo chính trí, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành. Các bước và qui trình lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện câp trên và báo cáo chính trị của cấp uỷ cùng cấp. Triển khai, quán triệt Hướng dẫn số 10- HD/UBKTTW ngày 04/9/2014 của UBKT Trung ương hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Quy trình giải quyết đơn thư tố cáo đổi với tổ chức đảng và đảng viên. Các văn bản phục vụ Đại hội Hướng dẫn lập dự toán, quyết toán kinh phí đại hội.
Phát biểu trước Hội nghị tập huấn, đồng chí Giáp Ngọc Giang – Phó bí thư TT Huyện uỷ quán triệt tinh thần học tập. Tiến tới tổ chức Đại hội các Chi Đảng bộ trực thuộc HU, BTV Huyện uỷ Tân Yên sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn trong 2 ngày, trong đó 1 ngày về công tác chuẩn bị cho Đại hội và 1 ngày cho công tác tổ chức Đại hội. Thời gian không nhiều đo đó các đại biểu phải tập trung theo dõi, trao đổi những điều chưa rõ.

                                                                                                                                                                                                                 CG

 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích