Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Chủ tịch UBND huyện Dương Ngô Mạnh kiểm tra KT – XH tại xã Cao Thượng
Ngày đăng: 14/11/2014

Ngày 13/11, đồng chí Dương Ngô Mạnh- Chủ tịch UBND huyện về làm việc tại xã Cao Thượng. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Phòng NN và PTNT, Phòng TN và MT. Tại buổi làm việc đoàn đã nghe lãnh đạo UBND xã Cao Thượng báo cáo tình hình KT – XH năm 2014.
Năm 2014, tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt trên 97% KH, trong đó diện tích lúa cả năm đạt 385/380ha đạt 101,3% KH, lúa chất lượng 10 ha. Năng suất bình quân cả năm đạt 52 tạ/ha. Cây mầu, diện tích ngô cả năm đạt 26,5/20ha, khoai tây cả năm 4,5/5ha, diện tích lạc cả năm 143/135ha, diện tích rau quả quả chế biến 23 ha. Về chăn nuôi, tổng đàn trâu, bò, ngựa trên địa bàn xã theo thống kê đến 1/10 toàn xã có 703 con, sản lượng thịt hơi xuất bán 5,5 tấn. Tổng đàn lợn 6,856 con, trong đó chăn nuôi tập trung 5218 con, chủ yếu vùng nuôi thủy sản. Đàn gia cầm 88.000 con, chăn nuôi tập trung có khoảng 75.000 con, sản lượng thịt hơi đạt 193 tấn. Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn xã có 59,4ha, trong đó diện tích nuôi thâm canh 45,5 ha, sản lượng 326,7 tấn, bình quân 5,5 tấn/ha/năm. Phát triến nông nghiệp, chăn nuôi, NTTS đã được xã quan tâm chỉ đạo, từ việc tập huấn KHKT tiếp thu các loại cây con giống mới vào sản xuất, chăn nuôi, tiếp nhận các đề án của Khuyến nông về chăn nuôi theo phương pháp sinh học phòng trừ bệnh tống hợp trong chăn nuôi, UBND xã xây dụng 5 mô hình sản xuất, chăn nuôi có đầu tư từ ngân sách sách tỉnh, xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Về CN – TTCN , giá trị sản xuất đạt 8,2 tỷ đồng. Lĩnh vực thương mại gồm chế biến nông sản thực phẩm, kinh doanh thực phẩm tươi sống, kinh doanh vật tư nông nghiệp, văn phòng phấm, hàng điện tử, thức ăn gia súc, gia cầm, tạp hóa tổng số 175 hộ tăng so năm 20113 là 8 hộ, giá trị sản xuất ước đạt 18,5 tỷ đồng. Lĩnh vực dịch vụ như dịch vụ thương mại, sửa chừa vận tải có 65 hộ giảm 6 hộ theo KH, giá trị sản xuất ước đạt 3,7 tỷ đồng. Đôi với công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, UBND xã đã chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án dân cư trước cửa UBND xã, dự án thuế, doanh trại BCH quân sự, dự án thuế. Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án xây dựng lò đốt rác tại Đồng Biềng.
Về xây dựng cơ bản, năm 2014 xã đầu tư 24 công trình xây dựng, trong đó xây dựng 3 nhà văn hóa thôn, 6 khu thể thao các thôn, 5 nghĩa trang nhân dân, 1,9 km đường bê tông trục nội thôn, 650 mét kênh mương nội đồng, 1500 m rãnh nước thải nông thôn tổng giá trị trên 11 tỷ đồng. Về công tác văn hóa thông tin năm 2014 số gia đình văn hóa đạt 85,5%, có 7/13 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa. Các chính sách xã hội được quan tâm, tỷ lệ lao động qua đào tạo 46%. Hộ nghèo theo chuẩn Quốc gia năm 2014 là 83 hộ, thoát nghèo 27 hộ, phát sinh nghèo 8 hộ, tỷ lệ hộ nghèo 4,61%.
Về nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2015, UBND xã Cao Thượng xác định phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm c òn 3,8% và về đích xây dựng nông thôn mới.

                                                                                                                                                                                                                                                                              BBT

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích