Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
UBND huyện họp thường kỳ tháng 11
Ngày đăng: 19/11/2014

Thực hiện Chương trình công tác tháng, ngày 19/11, UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 11, tới dự có Thường trực HĐND huyện, các thành viên UBND huyện, Ban Tuyên giáo HU, Ban Dân vận HU, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, thủ trưởng một số phòng, đơn vị liên quan. Đồng chí Dương Ngô Mạnh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.
Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Tân Yên năm 2014; Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Báo cáo nêu rõ, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực, ước hoàn thành 16/17 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân năm 2014 ước đạt 12,3%, trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản 10,6%; công nghiệp - xây dựng 10,6%; dịch vụ 18,4%; giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt 45 triệu đồng. Về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển, cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ, cây trồng có giá trị kinh tế cao.
Tổng giá trị toàn ngành nông nghiệp ước đạt 3.060 tỷ đồng, tăng 12,25% so với năm 2013, đạt 100,1% kế hoạch. Trong đó, nông nghiệp 2.851 tỷ đồng, tăng 19,39 % so với năm 2013 đạt 100,18 % kế hoạch; thủy sản 203 tỷ đồng, tăng 12,78% so với năm 2013, đạt 100,49% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng 21.879 ha/21.000ha đạt 104,18% kế hoạch. Diện tích cây vụ đông tăng mạnh, đạt 4.521/4.500 ha, bằng 100,5% kế hoạch. Chăn nuôi được quan tâm chỉ đạo, không có dịch bệnh lớn xảy ra, tổng đàn gia súc, gia cầm có giảm nhẹ song phát triển ổn định, giá trị ngành chăn nuôi ước đạt 1.619 tỷ đồng, bằng 97,35% kế hoạch, tăng 15,64% so với cùng kỳ. Diện tích thủy sản tiếp tục được mở rộng, bước đầu hình thành các làng thủy sản cho năng suất, sản lượng cao, giá trị ngành thủy sản đạt 203 tỷ đồng, bằng 101,5% kế hoạch, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác đạt 93 triệu đồng, tăng 17 triệu đồng so với cùng kỳ.
Chương trình xây dựng NTM đã có xã Quang Tiến, Liên Sơn về đích trước 1 năm so với kế hoạch. Các xã còn lại năm 2014 đạt bình quân trên 2 tiêu chí; và đạt bình quân 13,5 tiêu chí/xã. Về Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tăng chậm so với mặt bằng chung của tỉnh. Tân Yên đã tích cực thực hiện một số chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tái sản xuất như hoãn, giãn nộp thuế, hỗ trợ mở rộng sản xuất... Từ đó đã giúp ngành CN - TTCN của huyện có sự tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm 2013. Giá trị sản xuất năm 2014 ước đạt 1.750 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 27,55% so với cùng kỳ. Trong năm tỉnh công nhận thêm 2 làng nghề "Sản xuất mỳ gạo thôn Châu Sơn, xã Ngọc Châu" và "Sản xuất chổi chít thôn Nội Hạc, xã Việt Lập.
Trên các lĩnh vực khác, như giao thông - xây dựng, thương mại dịch vụ, tài chính ngân hàng, đầu tư phát triển, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục…đều có bước phát triển khá.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp khó thực hiện, tiến độ xây dựng Nông thôn mới, dồn đổi ruộng ở một số xã còn chậm; sản xuất CN - TTCN còn khó khăn; một số khoản thu chưa đạt kế hoạch; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn...
Qua các ý kiến thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận: Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo. Tuy nhiên cần rà soát lại các khuyết điểm, hạn chế, cần đánh giá rõ hơn sự điều hành của UBND huyện. Xác định nhiệm vụ năm 2015, cần chỉ rõ các ngành thực hiện những nhiệm vụ gì trọng tâm, từ đó đưa ra các giải pháp sát thực tế. Giao Văn phòng HĐND&UBND tiếp thu các ý kiến đóng góp, giao đồng chí Dương Đức Thảo - PCT Thường trực UBND huyện cùng một số phòng liên quan rà soát lại các chỉ tiêu năm 2015 cho phù hợp.
Hội nghị tiếp tục làm việc vào ngày 20/11, nghe và đóng góp ý kiến vào nhiều dự thảo khác trình UBND huyện.
                                                                                                                                                                                                                                                                    Vũ Tĩnh

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích