Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Trồng 109 ha dưa bao tử.
Ngày đăng: 20/11/2014

 Vụ đông năm nay, nông dân trong huyện trồng 109 ha dưa bao tử. Diện tích dưa bao tử tập trung ở các xã: Quang Tiến, Cao Xá, Ngọc Thiện.

Theo ước tính của người sản xuất, 1 sào dưa bao tử cho thu trên dưới 1 tấn quả.Giá thu mua từ các đơn vị chế biến từ 6000 đồng/kg đến trên 8000 đồng/kg, tuy theo kích cỡ của sản phẩm.
Dưa bao tử hiện đang cho thu rộ.
                                                                                                                                                                                 CG

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích