Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Vụ đông gieo trồng đạt trên 102% so với kế hoạch.
Ngày đăng: 27/11/2014

Tính đến ngày 27/11, tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông trên địa bàn là 4.882ha đạt 102,1% kế hoạch.

Dưa bao tử tại thôn Công Thành, xã Quang Tiến

Trong đó cây lạc trên 1.100 ha đạt 101,1% kế hoạch, cây ngô 1.054 đạt 117% kế hoạch, rau quả thực phẩm các loại 2.102 ha đạt 98,9% kế hoạch. Trong số diện tích rau quả thực phẩm, rau quả chế biến 845ha, khoai lang 420 ha, cây trồng khác 194 ha.

                                                                                                                                                                                                        BBT

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích