Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII.
Ngày đăng: 01/12/2014

Căn cứ Luật Tố chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003, Kết luận của Thường trực HĐND huyện tại hội nghị liên tịch ngày 30/10/2014, ngày 1/12 HĐND huyện Tân Yên tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII.

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XVIII tại xã Cao Xá  

Theo lịch trình, trong 2 ngày 1 và 2/12 các đại biểu HĐND huyện ở 8 tổ HĐND sẽ tiếp xúc cử tri tại 24 xã, thị trấn. Trong chương trình làm việc, các cử tri sẽ được thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khóa XVIII. Thông báo tóm tắt tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp năm 2015. Thông báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri. Nghe cử tri phát biếu, phản ánh tâm tư nguyện vọng và kiến nghị với HĐND huyện, tổ đại biếu HĐND tiếp thu, trao đối, giải đáp.

Tiếp xúc cử tri tại xã Hợp Đức 

Tiếp xúc cử tr tại xã Tân Trung  

Tiếp xúc cử tri tại xã Phúc Hòa

Kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huỵện thống nhất với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ xã, thị trấn về những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện để tổng họp, báo cáo Thường trực HĐND huyện.

                                                                                                                                                                                                 BBT

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích