Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Tân Trung xây dựng vùng cây rau quả chế biến 8ha.
Ngày đăng: 02/12/2014

Gần 2 năm nay, xã Tân Trung đã xây dựng vùng cây rau quả chế biến tại thôn Đình Hả, với 60 hộ dân tham gia.


Trong vụ này, trên diện tích dự kiến xây dựng Vùng rau quả chế biến tại thôn Đình Hả, xã Tân Trung, nông dân trồng 4 ha ớt, 1,2ha dưa bao tử, ngô ngọt trên 2 ha. Giá 1 kg ớt Demon hiện đang bán với giá 40.000 đồng/kg, 1 sào ớt cho thu từ 15- 20 triệu đồng. Dưa bao tử giá từ 6.000 - 8.000 đồng/kg tùy theo kích cỡ sản phẩm, 1 sào dưa bao tử cho thu 900 kg- 1,1 tấn quả.
Hỗ trợ nông dân trong việc xây dựng vùng Rau quả ché biến, UBND xã Tân Trung đang chỉ đạo việc hoàn thiện hệ thống mương tưới, đầu tư cứng hóa 150 m kênh, kinh phí 100 triệu đồng, trong đó HTX dùng nước 60%, UBND xã hỗ trợ 10% và 30% từ nguồn trong thôn.

                                                                                                                                                                   BBT

Thông tin hữu ích