Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Thôn Trung đầu tư trên 700 triệu đồng xây dựng NVH.
Ngày đăng: 02/12/2014

Hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, thôn Trung, xã Cao Xá đã khởi công xây dựng NVH thôn.
Công trình Nhà văn hóa thôn có diện tích 250m2, tường gạch 20, cột nhồi, kèo sắt, lợp tôn, ước giá 700 triệu đồng. Ngoài nguồn vật liệu xã hỗ trợ và đóng góp của nhân dân sẽ còn được tài trợ của con em làm ăn xa gần.
Để có mặt bằng xây dựng, sau khi được phép của UBND xã, thôn Trung đã vận động 15 hộ dồn đổi diện tích, tự nguyện hiến được 1.080m2. Tiếp sau thành lập Ban xây dựng lên kế hoạch, thông qua mẫu nhà, dự kiến tài chính, họp dân lấy ý kiến đóng góp. Theo sự đồng thuận của nhân dân trongt hôn, mỗi khẩu đóng góp 300.000 đồng chia làm ba đợt.
Công trình nhà văn hóa được xây dựng làm nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa phù hợp với xây dựng nông thôn mới, biểu hiện ý thức đoàn kết nhất trí của nhân dân thôn Trung. Công trình dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2015.


                                                                                                                                CTV Nguyễn Tiến Lộc

Thông tin hữu ích