Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Năm 2014 dự kiến đồn điền đổi thửa được trên 360 ha.
Ngày đăng: 03/12/2014

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND về dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, huyện Tân Yên giai đoạn 2014-2016, UBND các xã xây dựng Kế hoạch dồn điền đổi thửa giai đoạn 2014-2016 với tổng diện tích 1.160 ha.

Cánh đồng sau dồn điền đổi thửa tại thôn Trám, xã Phúc Sơn

Kết quả thực hiện dồn điền, đổi thửa đến ngày 20/11/2014 đã thực hiện dồn đổi được 133,5 ha, đạt 41% kế hoạch năm. Trong đó xã Ngọc Lý 57 ha tại 3 thôn: Đồng Lim, Lý 2, Làng Đồng. Xã Song Vân 50,2 ha tại 4 thôn: Trung Tiến, Đồng Kim, Hoàng Vân, Kỳ Sơn. Xã Phúc Sơn 26,3 ha tại 2 thôn: Trám, Yên Lý.
Ước thực hiện đến hết tháng 12 năm 2014 sẽ thực hiện dồn điền đổi thửa 235 ha, trong đó Ngọc Lý 153 ha, Phúc Sơn 15 ha, Ngọc Thiện 37 ha, Đại Hóa 10 ha, Song Vân 20 ha. Tổng diện tích thực hiện dồn đổi năm 2014 là 368,5hạ.

Kế hoạch dồn điền đổi thửa giai đoạn 2014- 2016 thực hiện ở 21 xã: Ngọc Lý 315 ha, Song Vân 121 ha, Phúc Sơn 140 ha, Ngọc Thiện 160 ha, Đại Hóa 30 ha, Quang Tiến  30 ha, Tân Trung 30 ha, Việt Ngọc 26 ha, Phúc Hòa 9 ha, Việt Lập 85ha, Liên Sơn 30 ha, Lan Giới 20 ha, Lam Cốt 130 ha, Ngọc Châu 15 ha, Cao Thượng 20 ha, Cao Xá 10 ha, Nhã Nam 13 ha, An Dương 25 ha, Hợp Đức 5 ha, Quế Nham 5 ha.  

                                                                                                                                                                               BBT

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích