Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Địa chỉ các Đại lý bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Yên
Ngày đăng: 05/12/2014

Thực hiện chức trách nhiệm vụ Công ty giao, sự chỉ đạo của UBND huyện và sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn, trong những năm qua Chi nhánh vật tư KTNN Tân Yên đã lựa chọn và cung ứng các loại phân bón, giống cây trồng có chất lượng tốt, giá cả hợp lý, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về phân bón, giống cây trồng phục vụ cho sản xuất trên địa bàn huyện.
Chi nhánh Vật tư KTNN Tân Yên cung ứng các loại vật tư nông nghiệp, gồm: Các loại giống cây trồng và phân bón các loại. Các mặt hàng do Chi nhánh cung ứng đều do các công ty có thương hiệu và uy tín sản xuất, như: Đạm urê Hà Bắc, phân bón Lâm Thao, phân bón Đầu Trâu, phân bón Hữu Nghị, kaly Hà Anh. Về lúa, các giống Thiên ưu 8, BC 15 và các giống lúa khác của Công ty Giống cây trồng Trung ương, Công ty giống cây trồng Thái Bình, Công ty cổ phần Đại Thành, Công ty cổ phần CNC Thái Bình.
Triển khai cung ứng phân bón, giống cây trồng theo các phương thức: Cung ứng phân bón đầu tư trả chậm đến bà con nông dân thông qua các thôn có xác nhận và bảo tín của UBND các xã, thị trấn. Bán giống cây trồng thông qua cán bộ khuyến nông các xã thị trấn và thông qua các đại lý bán lẻ trong huyện.
Danh sách các Đại lý bán giống lúa và phân bón thuộc Chi nhánh vật tư KTNN trên địa bàn huyện Tân Yên xem tại đây
                                                                                                                                                           BBT

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích