Tin tức - Sự kiện   /  Trong tỉnh
Danh sách nghệ nhân xin ý kiến nhân dân để xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”
Ngày đăng: 11/12/2014

Thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25-6-2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Quyết định số 2508/QĐ-BVHTTDL ngày 8-8-2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất - năm 2015, Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Giang xin ý kiến nhân dân các nghệ nhân đã được Hội đồng xem xét thông qua để trình Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú".

STT

Họ và tên nghệ

nhân được đề cử

Ngày, tháng, năm sinh

Địa chỉ

Loại hình

di sản văn hóa

phi vật thể nắm giữ

1

Nguyễn Văn An

1939

Thôn Bèo, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn

Dân ca Sán Dìu

2

Hoắc Công Chờ

1936

Thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên

Dân ca Quan họ

3

Hoắc Thị Có

1935

Thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên

Dân ca Quan họ

4

Đoàn Thị Cõn

1925

Thôn Nội Ninh, xã  Ninh Sơn, huyện Việt Yên

Dân ca Quan họ

5

Nguyễn Văn Kôn

1941

Thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên

Dân ca Quan họ

6

Hoắc Thị Chướng

1929

Thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên

Dân ca Quan họ

7

Lê Thị Hiền

1965

Phố Chàng, xã Việt  Tiến, huyện Việt Yên

Dân ca Quan họ

8

Nguyễn Phú Hiệp

1962

Thôn Thổ Hà, xã

Vân Hà, huyện Việt Yên.

Dân ca Quan họ

9

Bàng Thị Hội

1949

Thôn Đèo Gia, xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn

Dân ca Cao Lan

10

Dương Quang Kha

1935

Thôn Ngọc Thành 1, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa

Trình diễn vật thờ trong lễ hội truyền thống.

11

Nguyễn Bá Lam

1920

Thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên

Nghệ thuật Tuồng cổ

12

Đàm Quang Lộc

1936

Thôn Đèo Gia, xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn

Dân ca Cao Lan

13

Nguyễn Đăng Nam

1966

Thôn Thổ Hà, xã

Vân Hà, huyện Việt Yên.

Dân ca Quan họ

14

Trạc Thị Ngọn

1939

Thôn Khe Nghè, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam.

Tri thức dân gian về dệt vải thổ cẩm

15

Nguyễn Trọng Nguyên

1939

Làng Hạ, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên

Nghệ thuật Chèo truyền thống

16

Nguyễn Thị Nhung

1931

Thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên.

Dân ca Quan họ

17

Trần Thị Thịnh

1915

Thôn Sen Hồ, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Dân ca Quan họ

18

Đoàn Thị Tình

1927

Thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, Việt Yên

Dân ca Quan họ

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú tỉnh Bắc Giang trước ngày 20-12-2014.
Địa chỉ: Số 74, đường Nguyễn Thị Lưu, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 
Hội đồng xét tặng Nghệ nhân ưu tú tỉnh Bắc Giang
                                                                                                                                                               Nguồn BGĐT

 

 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích