Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 12/2014
Ngày đăng: 11/12/2014

Thực hiện Chương trình công tác tháng 12/2014, ngày 11/12 UBND huyện họp phiên thường kỳ. Đồng chí Dương Ngô Mạnh – Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.
Dự phiên họp có các đồng chí lãnh Thường trực HĐND huyện, thành viên UBND huyện, đại diện các Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các Đoàn thể nhân dân. Trưởng phòng NN&PTNT, Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, thủ trưởng các đơn vị soạn thảo văn bản trực tiếp báo cáo các nội dung trình theo quy định.

Các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo đề tài Khảo sát, đánh giá thực trạng năng suất lúa vụ Mùa năm 2014, đề xuất giải pháp nâng cao năng suất lúa trên địa bàn huyện Tân Yên. Qua thăm đồng đánh giá tại 1 số huyện phụ cận, tổ chức gặt thống kê tại 5 xã trên địa bàn huyện, bước đầu Trung tâm KHCN và MT huyện đã đưa ra một số kết luận: Lịch gieo cấy lúa của huyện Tân Yên thường sớm hơn so với các huyện. Cơ cấu diện tích gieo cấy giống lúa có tiềm năng năng suất cao, như lúa lai thấp so với các huyện. Về tthổ nhưỡng, Tân Yên là vùng đất bán sơn địa, chủ yếu là đất cát pha, tầng canh tác mỏng. Đặc biệt, có trên 300 ha diện tích lúa chân cao phụ thuộc nước trời là chủ yếu và có trên 100 ha diện tích chiêm trũng, năng suất thấp đã kéo năng suất lúa bình quân xuống. Về việc thực hiện qui trình kỹ thuật, một bộ phận nông dân chưa tuân thủ nghiêm ngặt qui trình kỹ thuật trong sản xuất lúa. Việc chăm sóc, bón phân chưa đúng qui trình; chưa có sự điều chỉnh mật độ cấy giữa các vùng có chất đất, địa hình khác nhau cho phù hợp. Đề xuất giải pháp cần bố trí thời vụ cho hợp lý. Chủ động đưa dần các giống lúa chất lượng có tiềm năng năng suất cao, như Thiên ưu 8 để thay thế dần giống lúa Khang dân 18. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý giống lúa trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật trong sản xuất lúa, chăm sóc, bón phân theo đúng qui trình. Khuyến cáo nông dân sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh, phân hỗn hợp NPK. Xác định công tác quy hoạch vùng sản xuất phù hợp với cơ cấu cây trồng trên đồng ruộng. Đối với lúa mùa, chân ruộng không sản xuất cây vụ đông, không cấy lúa mùa sớm, nên cấy vào trà mùa chính vụ, sử giống lúa có tiềm năng năng suất cao. Chỉ đạo gieo cấy mật độ phù hợp với khả năng thâm canh và với chân đất từng địa phương. …

Gặt thống kê tại xã Ngọc Lý.

Tại phiên họp, các đại biểu còn nghe các dự thảo báo cáo: Báo cáo kiểm điểm công tác xây dựng NTM năm 2014, nhiệm vụ 2015. Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014 - Nhiệm vụ năm 2015. Báo cáo đánh giá, xếp loại người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn năm 2014. Báo cáo kết quả Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2014 - Nhiệm vụ năm 2015 Báo cáo kiểm điểm công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2014, nhiệm vụ năm 2015. Báo cáo công tác quản lý đầu tư XDCB năm 2014 - Nhiệm vụ năm 2015. Chương trình công tác của UBND huyện năm 2015.

                                                                                                                                                                            BBT

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích