Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Kết quả sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện Kết luận số 42-KL/TU của BTV Tỉnh ủy về giải quyết vấn đề "làm giả hồ sơ hưởng chế độ thương binh"
Ngày đăng: 17/12/2014

Theo Báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang. Huyện Tân Yên có 78 đối tượng vi phạm trên địa bàn thuộc 17/24 xã, thị trấn. Tổng số đối tượng phải nộp tiền là 74, số đối tượng là đảng viên: 27, trong đó số đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm và tiến hành xử lý kỷ luật là 20…

Thực hiện Kết luận số 42-KL/TU ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo giải quyết vấn đề "làm giả hồ sơ hưởng chế độ thương binh" trên địa bàn tỉnh, ngày 01/10/2014 Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên ban hành Quyết định số 901-QĐ/HU thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết vấn đề "làm giả hồ sơ hưởng chế độ thương binh" huyện gồm 11 đồng chí, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng ban. Ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 16/10/2014 thực hiện Kết luận số 42-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo 17 xã, trị trấn thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban.
Về kết quả gặp tuyên truyền giải thích, thu hồi quyết định, giấy chứng nhận, tiền trợ cấp hưởng sai quy định, Ban Chỉ đạo các xã, trị trấn đã gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích được 64/78 đối tượng. Đến nay, có 55/78 đối tượng đã giao nộp quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh, 56/78 đối tượng đã nộp thẻ công nhận thương binh. Tổng số tiền trợ cấp hưởng sai quy định cần phải thu hồi ở 78 đối tượng là 3.332.468.600đ, hiện nay đã thu hồi được 157.055.200 đồng. Một số đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 42-KL/TU của BTV Tỉnh ủy đạt kết quả, như xã Việt Lập, Hợp Đức, Quế Nham, Phúc Sơn...
Thực hiện Kết luận số 42-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ nay đến hết 31/12/2014, Ban Chỉ đạo cấp huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức thu hồi quyết định, giấy chứng nhận thương binh và tiền trợ cấp hưởng sai quy định. Tổ chức niêm yết công khai danh sách và thông tin trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến các xã, thị trấn, thôn, khu phố đối với những đối tượng đã được tuyên truyền vận động nhưng không tự giác giao nộp.
Về biện pháp chỉ đạo xử lý các vướng mắc tại cơ sở
- Đối với những đối tượng có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế: Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, đánh giá, phân loại, lập danh sách báo cáo Ban Chỉ đạo huyện xem xét quyết định cho các đối tượng ký cam kết giao nộp số tiền hưởng sai quy định thành nhiều lần đảm bảo công khai, dân chủ.
- Những đối tượng đang chấp hành án phạt tù, đã chết: BCĐ xã, thị trấn tiến hành xác minh, lập biên bản, đồng thời tuyên truyền, vận động người thân của đối tượng vi phạm giao nộp giấy chứng nhận, quyết định công nhận thương binh sai quy định của đối tượng vi phạm, tiếp nhận tiền nếu người thân của đối tượng vi phạm tự giác giao nộp.
- Những đối tượng vi phạm chuyển hộ khẩu đi nơi khác (ra ngoài huyện, ngoài tỉnh): Công an huyện phối hợp với các xã, thị trấn xác minh địa chỉ cụ thể nơi đối tượng vi phạm đang cư trú, tham mưu BCĐ huyện lập danh sách báo cáo BCĐ tỉnh để kịp thời điều chỉnh, thông báo cho các địa phương nơi đối tượng cư trú dừng chi trả trợ cấp và tổ chức thu hồi theo quy định.
- Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Viện kiểm sát phối hợp với các xã, trị trấn xem xét, lập danh sách các đối tượng cố tình không nộp quyết định, thẻ thương binh và số tiền sai phạm để Ban Chỉ đạo huyện họp và đưa ra biện pháp xử lý.
- Khi nhận được đơn thư phản ánh, thắc mắc, tố cáo liên quan đến vấn đề "làm giả hồ sơ hưởng chế độ thương binh", các cơ quan, đơn vị chuyển về BCĐ huyện để kịp thời chỉ đạo xử lý.
                                                                      BCĐ giải quyết vấn đề "làm giả hồ sơ hưởng chế độ thương binh" huyện Tân Yên

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích