Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện
Khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XVIII
Ngày đăng: 17/12/2014

Thực hiện chương trình công tác, ngày 17/12, HĐND huyện Tân Yên khai mạc kỳ họp thứ 11, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Dự phiên khai mạc có các ông bà đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khu vực Tân Yên, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, thành viên UBND huyện; Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, UB MTTQ và các ngành đoàn thể, các phòng QLNN, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Giám đốc Trung tâm BDCT, Bí thư ĐU khối doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn, Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Lê Ánh Dương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.
Năm 2014, tình hình KT - XH của huyện có những chuyển biến tích cực, hoàn thành 17/17 chỉ tiêu chủ yếu của KH năm. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân (giá cố định) ước đạt 12,3%. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản 11,3%, công nghiệp - xây dựng 10,6%, dịch vụ 17,4%. Giá trị bình quân đầu người ước đạt 45 triệu đồng. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt khá, tổng giá trị toàn ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá trị hàng hóa) ước đạt 3.060 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2013. Tổng diện tích gieo trồng đạt 21.879 ha, đạt 104, 18% KH, trong đó diện tích cây vụ đông đạt 4.521 ha, tăng 274 ha so với cùng kỳ, giá trị đạt trên 400 tỷ đồng. Sản lượng vải thiều 6.000 tấn, đạt giá trị 90 tỷ đồng. Toàn huyện có 108 vùng sản xuất cây hàng hóa tập trung với tổng diện tích 618,8 ha và 10 cánh đồng mẫu với diện tích 625 ha. Giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác đạt 93 triệu đồng, tăng 17 triệu đồng so với cùng kỳ. Chăn nuôi phát triển ổn định, giá trị ngành chăn nuôi ước đạt 1.619 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi thủy sản đạt 1.162 ha, tăng 7% KH, giá trị ước đạt 203 tỷ đồng. Trong năm có thêm 24 trang trại tiêu biểu, nâng tổng số trang trại của huyện lên 294. Chương trình xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo, có 2 xã về đích NTM, đặc biệt xã Quang Tiến về đích thứ 3 trong tỉnh, các xã còn lại đạt bình quân 13,5 tiêu chí NTM.

Về sản xuất CN - TTCN đã có sự chuyển biến, nhưng vẫn tăng chậm so với mặt bằng chung của tỉnh. Giá trị sản xuất năm 2014 ước đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ. Toàn huyện có thêm làng nghề: Sản xuất mỳ gạo Châu Sơn, xã Ngọc Châu" và "Sản xuất chổi chít Nội Hạc xã Việt Lập", nâng tổng số làng nghề trong huyện lên 3 làng. Có trên 1.700 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp với 5 sản phẩm được tỉnh công nhận là sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện; lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể thao, việc làm có những chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân được cải thiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những kết quả nổi bật, UBND huyện cũng thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và những nguyên nhân, từ đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển KT - XH năm 2015 với 17 chỉ tiêu chủ yếu.
Sau báo cáo KT – XH, kỳ họp cũng đa nghe Báo cáo ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2014; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp thứ 11- HĐND huyện khóa XVIII. Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2014, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện năm 2015. Báo cáo tình hình, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2014; nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Báo cáo công tác xét xử năm 2014, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện. Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền năm 2014; nhiệm vụ năm 2015 và những kiến nghị với HĐND, UBND huyện.
Ngày mai, 18.12 HĐND huyện tiếp tục làm việc tại Hội trường với phần chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu.
                                                                                                                                      Vũ Tĩnh

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích