Tin tức - Sự kiện   /  Chuyên mục  /  Phổ biến kiến thức KHCN
Xây dựng mô hình “Trồng cây Đinh lăng quy mô hộ gia đình”
Ngày đăng: 18/12/2014

Nhằm xây dựng mô hình trồng cây Đinh Lăng đáp ứng nhu cầu dược liệu của thị trường, làm cơ sở để khuyến cáo nhân rộng và phát triển vùng cây dược liệu trên địa bàn huyện. UBND huyện vừa phê duyệt cho triển khai thực hiện mô hình “Trồng cây Đinh lăng quy mô hộ gia đình tại xã Việt Ngọc và Ngọc Vân, huyện Tân Yên”.

Một cơ sở nhân giống Đinh lăng tại tỉnh Phú Thọ  

Quy mô của mô hình 4,6 sào, tại 6 hộ thuộc xã Việt Ngọc và Ngọc Vân. Trong đó 2 sào trồng tập trung, 2,6 sào trồng phân tán. Thời gian thực hiện từ tháng 11/2014 đến thang 12/2017. Trung tâm KHCN và MT huyện chịu trách nhiệm triển khai mô hình. Tham gia thực hiện mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 60 % giá giống, được tập huấn quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Đinh lăng. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện cho chương trình này là 38.700.000 đồng, từ nguồn sự nghiệp KH&CN của huyện.
                                                                                                                                                   BBT

Tệp đính kèm: Tải Về
Thông tin hữu ích