Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2011-2016.
Ngày đăng: 19/12/2014

Ngày 18/12, kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Tân Yên khóa XVIII bước vào ngày làm việc thứ 2.
HĐND huyện đã dành nhiều thời gian cho thảo luận, ngoài 54 ý kiến thảo luận tại tổ chiều ngày 17/12, tại hội trường có thêm 5 ý kiến tập trung vào các vấn đề thủy nông, quản lý xe quá khổ quá tải, tăng cường kiểm tra, quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt đối với vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, quản lý đất đai, VSMT, GPMB…
Cũng tại kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã kiện toàn thành viên UBND huyện và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu theo 3 mức: Tín nhiệm cao, Tín nhiệm và Tín nhiệm thấp theo đúng quy định của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. 100% đại biểu HĐND huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp này.
Kỳ họp đã thông qua 8 dự thảo Nghị quyết về kết quả phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2014; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2015. Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014. Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Nghị quyết về việc hỗ trợ hỏa táng người chết trên địa bàn huyện Tân Yên. Nghị quyết xác nhận kết quả lẩy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện Tân Yên bầu. Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015. Nghị quyết về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2015.
Tại kỳ họp HĐND huyện đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Tân Yên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã thành công tốt đẹp.

                                                                                                                                                                 CG

 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích