Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Trao 27 xe lăn cho người khuyết tật.
Ngày đăng: 19/12/2014

Ngày 19/12, Phòng Lao động TB- XH tổ chức trao xe lăn cho người khuyết tật ở 5 xã.

Chương trình Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật, theo kênh của Sở Lao động TB- XH. Trong đợt này có 27 đối tượng ở 5 xã: Cao Thượng, Nhã Nam, Việt Ngọc, Việt Lập và xã Ngọc Châu được nhận xe lăn và được tặng phần quà. Trong đó Cao Thượng có 1 đối tượng, Việt Ngọc 2 đối tượng, Việt Lập 1 đối tượng, Nhã Nam 5 đối tượng và Ngọc Châu 18 đối tượng.

Việc trao tặng xe lăn cho người khuyết tật nhằm giúp đỡ các đối tượng khuyết tật có phương tiện đi lại thuận lợi trong sinh hoạt, làm việc, cải thiện cuộc sống.

                                                                                                                                                                        CG

Thông tin hữu ích