Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Hội nghị giao ban Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Ngày đăng: 26/12/2014

Ngày 25/12, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc UBND và Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng chí Dương Ngô Mạnh - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các xã thị trấn báo cáo những tồn tại, vướng mắc, những kiến nghị trong năm 2014 đến nay chưa xử lý, giải quyết xong.
Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với xã, thị trấn giải quyết dứt điểm trong năm 2014, như: Khiếu nại công dân về tranh chấp đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015, xử lý cơ sở kinh doanh bán hàng đa cấp tại một số địa phương...
Đối với phương hướng nhiệm vụ năm 2015, sau khi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã thị trấn báo cáo nhiệm vụ triển khai năm 2015. Đồng chí Dương Ngô Mạnh - Chủ trì hội nghị chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau: Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Các địa phương chú trọng xây dựng kế hoạch đầu tư công. Về sản xuất công nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, giải quyết việc làm cho nhân dân. Trong lĩnh vực nông nghiệp quan tâm xây dựng cánh đồng mẫu, về có tổ chức sản xuất phải có Hợp tác xã hoặc doanh nghiệp hay chủ hộ chịu trách nhiệm. Chỉ đạo phát triển chăn nuôi lợn, xây dựng thương hiệu Lợn sạch Tân Yên. Chủ động thu ngân sách, cân đối thu - chi, tiếp tục giảm nợ công. Làm tốt công tác an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại tố cáo. Thực hiện tốt cải cách hành chính. Giảm tai nạn giao thông, hạn chế xe quá khổ, quá tải. Quan tâm chính sách dân số, công tác khám chữa bệnh ....
                                                                                                                                                                         Quang Điểm

 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích