Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện
Công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Quang Tiến, xã Liên Sơn.
Ngày đăng: 26/12/2014

Ngày 26/12, BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Quang Tiến và xã Liên Sơn, khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng NTM huyện Tân Yên. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Khái – TUV, Giám đốc Sở NN và PTNT, Dương Hồng Cơ – Phó GĐ sở VHTT và DL, lãnh đạo HU, HĐND, UBND huyện Tân Yên.

Sau hơn ba năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Quang Tiến và xã Liên Sơn đã phát huy sức mạnh đoàn kết của chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân hoàn thành xây dựng 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, xã Quang Tiến và xã Liên Sơn đã huy động từ nguồn xã hội hóa, cùng hàng nghìn ngày công lao động, vận động Nhân dân hiến đất, tham gia cải tạo môi trường, cảnh quan trong khuôn viên nhà, đường giao thông, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế và đã đưa lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, đời sống đại bộ phận Nhân dân được nâng lên.

Tính chung trên địa bàn huyện Tân Yên, đến hết năm 2014 toàn huyện đã đạt 301 tiêu chí. Ngoài 2 xã đã về đích NTM, các xã còn lại bình quân đạt 13,25 tiêu chí. Trong đó xã Lam Cốt, Phúc Hòa đạt 15 tiêu chí, 9 xã là Cao Thượng, Ngọc Lý, Ngọc Vân, Quế Nham, Song Vân, Việt Lập, Đại Hóa, Ngọc Thiện, Việt Ngọc đạt 14 tiêu chí, 5 xã là: Ngọc Châu, Nhã Nam, Tân Trung, Phúc Sơn, Hợp Đức đạt 13 tiêu chí, còn lại các xã khác đạt từ 9 – 12 tiêu chí.
Tại Lễ công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, UBND huyện đã thưởng 4 xã dẫn đầu phong trào xây dựng NTM, thưởng 10 xã hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký trong năm 2014, tặng giấy khen cho 3 cơ quan, 15 thôn, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng NTM năm 2014.

                                                                                                                                                                     CG

Thông tin hữu ích