Tin tức - Sự kiện   /  Trong tỉnh
Quy định mức hỗ trợ xây dựng trường mầm non giai đoạn 2015 – 2020
Ngày đăng: 28/12/2014

HĐND tỉnh vừa ban hành NQ qui định mức hỗ trợ xây dựng Trường mầm non trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015- 2020
Nguyên tắc hỗ trợ bao gồm: Hỗ trợ xây dựng mới phòng học đối với các công trình phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; các trường mầm non tư thục thành lập mới được cho thuê đất đã hoàn toàn giải phóng mặt bằng và được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê đất; ưu tiên hỗ trợ để xóa phòng học nhờ, phòng học tạm, xây dựng thêm phòng học tại khu công nghiệp. Đối với các trường mầm non tư thục thành lập tại các xã thị trấn giáp ranh khu công nghiệp gồm: xã Song Khê (TP Bắc Giang), các xã Quang Châu, Tăng Tiến, Hoàng Ninh, Hồng Thái, Vân Trung (huyện Việt Yên); xã Tiền Phong, Nội Hoàng (huyện Yên Dũng) được ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng không quá 10 phòng học/1 trường.
Theo đó, các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trường mầm non trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ xây dựng mới phòng học với mức hỗ trợ 250 triệu đồng/phòng học. Được hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền thuê đất. Bên cạnh đó, mỗi nhóm trẻ trong trường tư thục và nhóm trẻ độc lập tư thục được hỗ trợ 1 lần cho việc mua sắm đồ dùng, trang thiết bị dạy học trị giá 20 triệu đồng.
Nghị quyết này có hiệu lực và áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2020.

                                                                                                                                                 Nguồn bacgiang.gov.vn

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích